Camera inspectie

Wat is een camera inspectie?

Camera inspectie is een techniek waarbij er met een camera het rioleringsstelsel in wordt gegaan om een duidelijk beeld te krijgen van de status van uw riolering. Door deze rioolcamera kan een gedetailleerd beeld worden verkregen de binnenkant in uw riolering. Wanneer er een loodgieter van Zegwaard Rioolontstopping bij u langs komt heeft deze verschillende materialen bij zich om zo snel en eenvoudig mogelijk uw probleem op te lossen. In sommige gevallen is de oorzaak direct met het oog zichtbaar, bijvoorbeeld bij een verstopte afvoer. Als de problemen met de riolering een diepere oorzaak hebben, kan Zegwaard Rioolontstopping uitkomst bieden met een zogenaamde camera inspectie van uw rioleringsstelsel. Aan de hand van de rioolinspectie kan onze loodgieter een passende oplossing bieden. In alle gevallen is de oorzaak van problemen met uw riolering snel en effectief op te sporen.

Wat kan een camera inspectie voor u betekenen?

Met behulp van een camera inspectie kan er door Zegwaard Rioolontstopping een visuele rioolinspectie worden uitgevoerd. Hiermee kunnen de dieper gelegen delen van uw riolering in beeld worden gebracht zonder dat hier onnodig sloop- en graafwerk voor verricht hoeft te worden. Na deze visuele rioolinspectie kunnen wij u een vrijblijvende oplossing en offerte tegen een scherp tarief aanbieden. Op deze manier kunt u voordelig en snel van uw rioolproblemen worden afgeholpen.

Na het uitvoeren van de riool camera inspectie, wordt een advies uitgebracht door onze vaklieden. Ook kunt u desgewenst de rapportage via een USB-stick in handen krijgen of deze online downloaden via WeTransfer. Mocht eruit de rioolinspectie blijken dat de staat van uw riolering zeer slecht is dan kan het advies bestaan uit een aanpassing van uw rioleringsstelsel ofwel een vernieuwing van een onderdeel ervan. Indien reparatie of vernieuwing noodzakelijk is, wordt door Zegwaard Rioolontstopping een vrijblijvend gespecificeerd voorstel gedaan om op lange termijn onnodige kosten en overlast te voorkomen. In andere gevallen kan met een periodieke reiniging worden volstaan.

 

Heeft u een verstopping?
Wij lossen het nĂș voor u op.

Vestiging Delft
015 262 61 61

  • Actief in Zuid-Holland
  • 24/7 bereikbaar
  • Professioneel
  • Groot wagenpark
Zegwaard ISO 9007 ISO 14001 vca-logo-rgb-wit-277x300-wit