My Cart:

0 item(s) - € 0,00
You have no items in your shopping cart.

Vloeibare stoffen opzuigen

Kruipruimtes

Vochtproblemen zijn duidelijk te herkennen. Ze bestaan voornamelijk uit wateroverlast in een ondergelopen kelder of kruipruimte. Een belangrijk gedeelte van de bestaande woningen heeft last van vochtproblemen. Hoewel een structureel vochtprobleem hoofdzakelijk voorkomt bij oudere woningen, zijn nieuwe woningen er niet immuun voor. Wateroverlast kan ernstige waterschade toebrengen aan de fundering van uw woning of bedrijf. Daarnaast bestaat er een risico op het optreden van schimmel. Het is dus erg belangrijk om vochtproblemen snel te herkennen en te verhelpen.
Lees hier meer over het leegzuigen van kruipruimtes.Pompputten

Met behulp van een pompput wordt overtollig water onder druk afgevoerd. Helaas kunnen ook bij pompputten zich problemen voordoen. Met name storingen en slijtage zijn twee veel voorkomende problemen bij pompputten. Deze problemen kunnen voor veel wateroverlast en schade zorgen. Storingen en slijtage kunnen ontstaan door overmatig zand en vuil in de pomp. Vooral grotere stukken vuil kunnen vastlopen in de pomp, omdat ze simpelweg te groot zijn om weggepompt te worden. Hierdoor kan de pomp uiteindelijk beschadigd raken en niet meer goed functioneren.
Lees hier meer over het legen, reinigen en plaatsen van pompputten.Parkeergarages

Een schone vloer is onderdeel van het algemene beeld en de veiligheid in de parkeergarage. Ieder bedrijf of winkel met een parkeergarage wil natuurlijk dat bezoekers en klanten direct een goede indruk krijgen van het bedrijf. En dat beeld wordt al gevormd bij het inrijden van de parkeergarage. Ook kan een natte vloer van een parkeergarage zorgen voor onveilige situaties. Zo kunnen auto’s slippen en voetganger eerder onderuit gaan. Het is dus belangrijk om uw parkeergarage in droog te houden.
Lees hier meer over het vegen en reinigen van parkeergarages.Vetputten / vetafscheiders

Vetafscheiders zijn bedoeld om vettige afvalstoffen te scheiden van de normale afvalproducten in rioleringswater. Deze vetputafscheiders zijn uiterst nuttig, aangezien overtollig dierlijk vet of olie zich kan afzetten in het rioleringsstelsel en de doorstroommogelijkheid van afvalwater belemmert. Uiteindelijk kan dit zelfs leiden tot verstopping van uw riolering. Vetafscheiders zijn verplicht bij keukens voor bedrijfsmatige bereiding van warme spijzen zoals bij hotels, restaurants, bedrijfskantines, bejaardencentra, ziekenhuizen en dergelijke. Ook dienen vetputten en vetafscheiders te worden gebruikt bij bedrijven waar plantaardige en/of dierlijke vetten vrijkomen in de afvalwaterstroom, zoals slagerijen, visverwerkers en bakkerijen. Deze regelgeving bestaat puur om het openbare riool te beschermen tegen afzetting van gestold vet en uiteindelijke verstopping tegen te gaan.
Lees hier meer over het legen, reinigen en plaatsen van vetputten.Olieafscheiders

Olie is een ongewenste stof in het afvalwater. Om de hoeveelheid olie die het openbare riool bereikt te verminderen, worden vaak olieafscheiders ingezet. Dit is vastgelegd in een aantal besluiten en vergunningen van de gemeente, gericht op het beperken van de lozing van olie in het oppervlaktewater. Olieafscheiders worden meestal gebruikt in garages, pompstations en wasstraten, omdat hier afvalwater met olie en slib vrijkomt door het reparatie werkzaamheden en bij het wassen van auto's. Ook tijdens het tanken gebeurt het veelvuldig dat olie of benzine op de grond terecht komt. Om ervoor te zorgen dat het vrijgekomen afvalwater niet direct in het riool terecht komt, wordt hier gebruik gemaakt van een olieafscheider of slibvangput. Regelgeving omtrent de plaatsing en het onderhoud van olieafscheiders zijn vastgelegd in NEN 7089 normering.
Lees hier meer over het legen, reinigen en plaatsen van olieafscheiders.Horecabedrijven

Horecabedrijven hebben een aantal specifieke kenmerken en verplichtingen als het op de riolering aankomt. Zo wordt er in het algemeen meer plantaardige of dierlijke oliën en vetten geloosd dan in een doorsnee huishouden. Hierdoor is het gebruik van vetafscheiders en slibvangputten verplicht gesteld in bedrijven met keukens voor bedrijfsmatige bereiding van warme spijzen zoals hotels, restaurants, bedrijfskantines, ziekenhuizen en dergelijke.
Lees hier meer over het legen, reinigen en plaatsen van vetputten en olieafscheiders.

U HEEFT NÚ EEN PROBLEEM, DUS U WILT DAT HET NÚ WORDT OPGELOST.